buurtpreventie - plattegrond
 

ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting Buurtpreventie Maasland aangewezen als ANBI.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

De belangrijkste fiscale voordelen zijn:

Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over schenkingen en erfenissen.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u door naar de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook onze ANBI-status controleren.