buurtpreventie - plattegrond
 

Stichting buurtpreventie Maasland

Ontstaan van de stichting

Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Maasland en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was begin 2011 aanleiding om ook in Maasland te starten met buurtpreventie.

Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook in Maasland het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in korte tijd om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen;

De Stichting Buurtpreventie Maasland.

In de statuten is onder andere het volgende opgenomen:

Naam en zetel.

Artikel 1.

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Buurtpreventie Maasland; zij heeft haar zetel in de gemeente Midden-Delfland.
  2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

1. 1. De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp Maasland, in het bijzonder die vormen van veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en of onveilige situaties.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:

1. Het stelselmatig organiseren van surveillance.

2. Het begeleiden van specifieke evenementen.

3. Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52648907 en bij het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).

Het bestuur

De stichting heeft een zo klein mogelijk bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Kees van der Vaart
Secretaris: Simon Poot
Penningmeester: Joke van Beest

De stichting wordt bij haar werk geholpen door een aantal mensen, kaderleden, die specifieke taken hebben zoals beheer van de kleding, opstellen van roosters en beheer van het materiaal.

Bestuur en kader vergaderen circa 4 maal per jaar.

Bestuursleden en kaderleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.