buurtpreventie - plattegrond
 

Financiën

Het bestuur van de stichting heeft bij de oprichting een bewuste keuze gemaakt om voor het benodigde geld (voor kleding, materialen, opleiding enzovoort) niet uitsluitend een beroep te doen op de gemeente. Vanuit de gedachte “voor de inwoners, door de inwoners” wordt voor de bekostiging van de buurtpreventie een beroep gedaan op steun vanuit de samenleving in ons dorp. Via een bijdrage van de gemeente, incidentele sponsoring en de actie “vriend van Buurtpreventie Maasland” wordt het benodigde geld bijeen gebracht.

Naast dekking van de jaarlijkse kosten heeft de stichting ook een reserve nodig voor grotere uitgaven zoals bijvoorbeeld vervanging van zomer- en winterkleding voor alle buurtpreventen.

De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer 850 535 724.

Het IBAN nummer van de stichting is NL63RAB0127536752.

De Stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt onder andere in dat een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de belasting.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht inzicht te geven in onze financiën. Dat doen we graag want, zoals vermeld wordt de stichting breed ondersteund en willen wij uiteraard inzicht geven wat we met het geld doen en hoe we er financieel voor staan.

Inkomsten en uitgaven Totalen en saldo
Kapitaal op 01-01-2021 € 9.318,86
Inkomsten
Sponsoring en donaties € 415,00
Rente € 0,64
Totaal inkomsten € 415,64
Uitgaven
Website en communicatie € 214,17
Overige kosten / exploitatiekosten € 180,68
Totaal uitgaven € 394,85
Voordelig saldo 2021 € 20,79
Kapitaal op 31-12-2021 € 9.339.65