buurtpreventie - plattegrond
 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

2021.. we hoopten allemaal op een ander jaar als 2020. Helaas is het grotendeels hetzelfde geworden. Door de Corona hadden we ook het afgelopen jaar weer een wisselende mate van vrijheid en wisselende beperkingen. Net wat minder extreem als in 2020, maar toch.

Ondanks dat zijn we als buurtpreventie zo veel mogelijk actief gebleven. We zijn in 2021 op de vertrouwde voet doorgegaan, met beide benen letterlijk en figuurlijk op de grond en met de voeten in de wandelschoenen hebben we weer heel wat kilometers afgelegd. Na al die jaren is de buurtpreventie een bekend en vertrouwd beeld op straat. De rode jassen zorgen voor rust in het dorp, maken een praatje met dorpsbewoners en spreken met de jongeren die her en der rondhangen.

Wat betreft de veiligheid was 2021 een goed jaar. Doordat iedereen vaak thuis was is het aantal inbraken en diefstallen flink verminderd. Uiteraard is iedere inbraak er één te veel dus de inzet om inbraken te voorkomen was in 2021 zeker niet lager dan in andere jaren. Getalsmatig lag de nadruk in 2021 vooral op overlast, herrie van buren, herrie van jongeren en de laatste maanden van het jaar toch weer vrij veel vuurwerk. Toename van overlast was een landelijke trend. Mensen zaten op elkaar zonder uitlaatklep en gingen meer op elkaar letten.

Ook het afgelopen jaar hebben we het gesprek met de Maaslandse jongeren opgezocht. Dat helpt om escalaties te voorkomen.

Overigens zagen we ook in Maasland een toename van het aantal vernielingen. Verveling is uiteraard geen excuus om andermans eigendommen te vernielen.

Samen met de politie hebben we daar regelmatig gericht aandacht aan besteed.

Zo was 2021 een jaar met “goede” cijfers wat betreft de criminaliteit, maar het was ook voor de buurtpreventie geen jaar om met veel plezier aan terug te denken.

Jaarverslag 2020

Ook in 2020 lag het zwaartepunt van de activiteiten van Buurtpreventie Maasland bij het dagelijks lopen van ronden door het dorp. Door het afmelden van enkele buurtpreventen en door langdurige blessures / ziekte was het beschikbare aantal buurtpreventen in 2020 niet voldoende om alle dagen op straat te zijn. Een beperkt aantal zondagen is geen ronde gelopen.

De corona heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten van de Buurtpreventie. De eerste periode van de maatregelen met betrekking tot afstand houden en maximale groepsgrootte zijn op verzoek van de burgemeester en politie gedurende een aantal weken veel extra ronden gelopen overdag, vooral in de weekenden.

Het aantal incidenten zoals inbraak en diefstal is door de corona sterk terug gelopen, het aantal meldingen van overlast, geluidhinden en vernielingen door jongeren is sterk gestegen. De buurtpreventie heeft daar op geanticipeerd door vaker aanwezig te zijn op locaties en op tijden dat de overlast plaats vond.

De corona maatregelen hebben ook diverse activiteiten onmogelijk gemaakt. In 2020 was er geen Sport en Spel en geen Home Town festival. De buurtpreventie heeft dit jaar daardoor geen extra inzet geleverd gedurende deze dorpsfeesten. Ook de opleiding van de buurtpreventen door de mensen van Bleu Works heeft in 2020 niet plaatsgevonden en de halfjaarlijkse ledenvergaderingen zijn afgelast.

Alles bij elkaar was 2020 een opmerkelijk jaar en kijken we uit naar “normale” jaren.