buurtpreventie - plattegrond
 

Enquête veiligheid

De Veiligheidsmonitor komt eraan!

De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de gemeente Midden-Delfland doet dit jaar weer mee! De Veiligheidsmonitor wordt verspreid onder een hoeveelheid willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente en wordt dit jaar afgenomen vanaf de maand augustus. De kans bestaat dat u ook gevraagd wordt om de enquête in te vullen.

Draag bij aan de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De gemeente krijgt hierdoor een goed beeld wat onder de inwoners speelt en wat het gevoel van veiligheid is. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Vul ook de online enquête veiligheid in!

De Veiligheidsmonitor wordt  niet naar alle inwoners van Midden-Delfland gestuurd. Een groep willekeurig geselecteerde bewoners ontvangt de vragen via de post.

Om deze reden heeft de gemeente een aanvullende online enquête gemaakt die beschikbaar is voor alle inwoners. De online enquête vindt u via www.middendelfland.nl/veiligheid. De aanvullende enquête kan de gemeente inzicht geven in de huidige (veiligheids)situatie in uw wijk. Zo kan de gemeente nog meer bewoners betrekken bij het thema veiligheid. Weet u nog? Samen zorgen wij er voor dat men in de gemeente veilig kan wonen, werken en recreëren.

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld

De gemeente stelt uw medewerking door het invullen van een of beide enquêtes zeer op prijs. Informatie die u invult wordt vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend gebruikt om verbeteringen door te voeren in het veiligheidsbeleid van de gemeente Midden-Delfland.