buurtpreventie - plattegrond
 

Inzet oudejaarsdag Buurtpreventie

Van ’s ochtends 10 uur tot ’s avonds 20.00 uur hebben we met in totaal 14 Buurtpreventen de hele dag de jeugd geattendeerd op de nieuwe vuurwerkregels. Zoals het er nu uitziet met positief resultaat,geen schade en beheersbaar geluidsoverlast door alsnog vuurwerk afstekende jeugd overdag.

Dank voor de inzet,
een veilig 2015, namens het bestuur.